EGON SODA - Escuela libre de enseñanza


ALBERT FREIXAS - Nòmina


IX! - Eternament


ABÚS - Papallones de vidre


ABÚS - Sentir les nits